Các bước Sử dụng FTP Backup:


Bước 1: Đăng ký  Tại đây nếu chưa có tài khoản!

Bước 2: (Option): Sau khi đăng nhập, đặt mật khẩu Tại đây, nếu đăng ký bằng Google hoặc Facebook
Sau đó có thể sử dụng mật khẩu  này để đăng nhập FTP

Hướng dẫn sử dụng FTP Backup

Bước 3:
Sử dụng tên tài khoản (hoặc email) và mật khẩu để truy cập FTP, cổng 2168
Có thể sử dụng File Explorer của window (Dùng phím Window + E để mở) để truy cập FTP để đăng nhập sử dụng (hoặc các trình FTP Client khác như  FileZilla ) 

Đầu tiên truy cập vào đây để lấy Domain Backup được cấp cho tài khoản của bạn:
https://backup.galaxycloud.vn/member

Hướng dẫn sử dụng FTP Backup


Hình sau mô tả sử dụng File Explorer, bạn có thể copy địa chỉ domain backup của bạn và nhập vào thanh địa chỉ của File Explorer:

Hướng dẫn sử dụng FTP Backup


Sau khi nhập bạn có thể Copy file vào FTP này, tạo folder... như bình thường.

Chú ý sử dụng: nếu cần mở file trên FTP để soạn thảo, ví dụ file tài liệu word, ta cần copy file về máy tính, sau đó soạn thảo file và Up lại lên FTP


Xem thông tin dịch vụ đang sử dụng Tại đây


https://backup.galaxycloud.vn/member

Hướng dẫn sử dụng FTP Backup