Chi phí dịch vụ Backup dữ liệu FTP:

Chi phí tham khảo 1TB: 500.000đ/01 tháng 
Sử dụng nhiều nhân lên tương ứng

Thông tin dịch vụ:

- Backup trên FTP, xem phần Hướng dẫn sử dụng
- Số bản backup: Dữ liệu FTP của bạn sẽ được backup trên hệ thống của chúng tôi, với 7 phiên bản, 7 ngày gần nhất mỗi ngày 01 lần.
Việc Backup này đảm bảo dữ liệu luôn được lưu thành 02 bản, và có thể phục hồi dữ liệu vào ngày bất kỳ trong 7 ngày gần nhất
- Tài khoản free: 01GB data